woensdag 9 april 2014

Sabine Hagedoren veertig dagen zonder vlees


VRT weervrouw Sabine Hagedoren veertig dagen zonder vlees.

Op Aswoensdag, de dag na carnaval, begint de vastenperiode van veertig dagen tot Pasen. Niet geheel toevallig start dan ook de originele campagne: ‘Dagen zonder vlees. Ik wil vegetarisch vasten. Met u. En met u. En met Sabine Hagedoren

Het initiatief komt van de 22-jarige fotografiestudente Alexia Leysen, dochter van VBO-voorzitter Thomas Leysen. Twee jaar geleden begon ze zelf met ‘vegetarisch vasten’. ‘Ik wou mijn familie en vrienden laten meedoen. En hoe meer mensen meedoen, hoe beter voor het milieu. Bovendien is het gemakkelijker om samen de inspanning te leveren’, aldus Leysen. Zo ontstond het idee om op Facebook een groep op te richten. ‘De actie kent nu al een succes’, zegt ze. ‘De boodschap heeft al veel mensen bereikt’.

Later volgde een uitgebouwde website met veel informatie. De Facebookgroep telt in korte tijd al meer dan negenduizend leden. Leysen wil zoveel mogelijk mensen stimuleren om minder vlees te eten. Ze wil in de eerste plaats mensen bewust maken van de overmatige vleesconsumptie. 'Kalfje Willy uit het Eén-progralmma Basta heeft er toe bijgedragen dat de vleesconsumptie in Vlaanderen stof tot discussie is geworden', aldus de initiatiefneemster. 'Als enkele duizenden vleeseters nu hun best doen om minder vlees te eten, kan dit hopelijk op langere termijn effect hebben.' Zelf is Leysen een matige vleeseter en probeert ze om ecologische redenen bewust met eten om te gaan.


Op de website kunnen vleeseters via de ‘Ik doe mee’-knop de uitdaging aangaan om veertig dagen minder of geen vlees of vis te eten. Nu zijn er al zo'n tweeduizend inschrijvingen, waaronder verschillende bekende Vlamingen zoals Lieven Scheire, Jonas Geirnaert, Sabine Hagedoren, Michaël Pas, Geena Lisa, Eva De Roovere, Marijke Pinoy en Lotte Heijtenis.

De actie, die op 23 april afloopt, valt samen met de christelijke vastenperiode. 'Maar de actie staat los van religie. Deze periode dient enkel als duidelijk kader', klinkt het.


Alexia Leysen is begonnen aan een jaarlijkse traditie: veertig dagen zonder vlees. Nu doen ook haar vader, VBO-voorzitter Thomas Leysen, Sabine Hagedoren en bijna 10.000 anderen mee.

Aan het begin van de vastentijd, voor christenen de periode van onthouding en berouw als voorbereiding op Pasen. Maar de 22-jarige studente fotografie Alexia Leysen geeft een nieuwe invulling. Drie jaar geleden besliste ze een eerste keer om tussen Aswoensdag en Pasen geen vlees te eten, of toch minstens te beperken.

'Ik begon toen steeds meer te lezen over de roofbouw die vleesconsumptie op het milieu pleegt', zegt ze. 'Wist je dat er bijvoorbeeld 15.000 liter water nodig is om een kilo rundvlees in de winkel te krijgen? En dat de vleesindustrie meer broeikasgassen produceert dan de transportindustrie? Hoe meer cijfers ik onder ogen kreeg, hoe meer ik me bewust werd van de verwoestende impact.'

Vegetariër worden was voor Leysen een stap te ver. 'Ik eet graag vlees, helemaal kan ik het niet laten. Maar ik wilde toch wel iets doen, en zo is mijn jaarlijkse vleesarme vastenperiode begonnen. Ook vis probeer ik daarbij zoveel mogelijk te beperken. Want ook de visvangst heeft te veel negatieve gevolgen voor het milieu.'

Nu begint haar derde alternatieve vastentijd. Deze keer wordt het iets speciaals. 'Ik wilde mijn vrienden en familie bewust maken van de problematiek waarover ik zoveel aan het lezen was, en ik heb hen aangezet om mee te doen.' De eerste die op de kar sprong was haar vader, Thomas Leysen, topindustrieel en voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen.

Alexia plaatste ook een berichtje op Facebook, om haar vrienden te betrekken. Maar wat begon als een onschuldige aansporing om haar directe omgeving bewust te maken, is nu geëindigd in een massale vastenactie.

'Ik kreeg ongelofelijk veel reacties. En toen ik merkte dat mijn initiatief te grote proporties aan nam, heb ik contact gezocht met enkele organisaties die al langer rond deze problemen werken', zegt Alexia Leysen. 'Daar zijn ook nog BV's bijgekomen die de actie ondersteunen. Dat zijn onder andere Jonas Geirnaert, Geena Lisa en Sabine Hagedoren.'

Op de Facebookpagina van 'Dagen zonder vlees' hebben zich intussen al bijna tienduizend mensen ingeschreven, zo ook Sabine Hagedoren. Zij verbinden er zich allemaal toe hun vleesconsumptie te verminderen of zelfs helemaal te laten.

De bedoeling is dat zij allen bijhouden hoeveel dagen tussen nu en Pasen ze geen vlees of vis eten. Elke dag dat ze geen vlees of vis eten, verkleinen ze hun ecologische voetafdruk met 11 m² (ongeveer een derde van de normale voedselvoetafdruk). De bedoeling is om op Pasen al die dagen samen te tellen, en zo te berekenen hoeveel m² deze gezamenlijke actie de ecologische voetafdruk heeft doen krimpen.

Belangrijk is wel dat de deelnemers zoals Sabine Hagedoren vleeseters zijn. Het heeft geen zin dat vegetariërs deelnemen. Zij eten sowieso geen vlees, er is geen impact op hun ecologische voetafdruk. 'Het is een actie door vleeseters, voor vleeseters', zegt Alexia Leysen. 'Ik eet zelf ook graag een stukje vlees. Maar het zou niet slecht zijn als we het met z'n allen met wat minder zouden doen. Op lange termijn kunnen we daarmee het verschil maken.'

Over de timing van de actie wil Alexia Leysen geen misverstanden. 'Dit heeft niks met religie of geloof te maken. Het voordeel van de vastenperiode is dat het een handig kader biedt om actie te voeren. Als we dit in een willekeurige periode zouden doen, zouden mensen dat vreemd vinden.'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten